Zookontakt -

Ponuka školských výletov

Pre školy sme pripravili ponuku skutočne zaujímavého výletu, počas ktorého majú deti možnosť zažiť neopakovateľné osobné stretnutie so zvieratkami bez mreží a plotov... Naši ošetrovatelia im vtipným a uvoľneným spôsobom poskytnú zaujímavé informácie o jednotlivých zvieratách, porozprávajú rôzne príhody a zážitky so zvieratkami, pričom si deti ani neuvedomia, že sa vlastne niečo nové naučia. Zároveň majú možnosť získať odpovede na svoje zvedavé otázky a dozvedieť sa, ako sa k zvieratkám treba správať.

Školské výlety je možné realizovať výlučne v dňoch školského vyučovania, mimo víkendov a školských prázdnin.

PROGRAM ŠKOLSKÉHO VÝLETU:

Komentovaná prehliadka ZOOKONTAKT

V doprovode ošetrovateľov deti zažijú stretnutie so zvieratkami, kŕmenie (nami pripravenými pochúťkami) a možnosť vyfotografovať sa so zvieratami. Deti si vypočujú príbehy zo života zvierat a dozvedia sa o krajine pôvodu, spôsobe obživy, rozmnožovaní ale aj to, ako sa k jednotlivým zvieratám správať, starať sa o ne a veľa ďalších zaujímavostí. Súčasťou programu sú aj interaktívne ukážky voľného letu dravých vtákov, ktoré deťom predvedú naši sokoliari.

Cena školského výletu:

5,00 EUR za žiaka

pedagogický dozor v počte max. 1 dospelý dozor na 10 detí - vstup zdarma

V prípade potreby sme schopní zabezpečiť Vám v spolupráci s naším zmluvným prepravcom aj dopravu z autobusovej/vlakovej stanice v Liptovskom Mikuláši k nám do ZOOKONTAKT a späť. Cena dopravy dohodou.

Termín a čas návštevy spolu s počtom a vekom detí je potrebné si vopred dohodnúť minimálne 48 hodín vopred e-mailom na vatycha@zookontakt.sk.

Tešíme sa na Vás!

Tím ZOOKONTAKT.☺

OtvorenéNOVEMBER 2018 - MAREC 2019 ZATVORENÉ