Zookontakt - Novinky
12.03.2020

Upozornenie

Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu bude naša prevádzka od 13.3.2020 zatvorená.

HYGIENICKÉ OPATRENIA

V SÚVISLOSTI SO ZABRÁNENÍM ŠÍRENIA CORONAVÍRUSU COVID-19
V zmysle Nariadenia hlavného hygienika SR s platnosťou od 3.6.2020 Vás prosíme o dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
- nasaďte si rúško pri vzdialenosti menšej ako 2m od iných návštevníkov a zamestnancov ZOOKONTAKT
- dezinfikujte ruky, používajte stojany s dezinfekciou umiestnené v areáli
- dodržujte odstup od ostatných návštevníkov minimálne 2m


OTVÁRACIA DOBA:


otvorené denne
od 9.00h do 18.00h
posledný vstup o 17.00h