Zookontakt - Novinky
01.08.2019

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Mahátmu Gándhího sme dnes za účasti pána indického veľvyslanca Sri Vanlalhumu a ďalších milých hostí vysadili lipovú alej so 150 stromčekami. Pokrstili sme naše tigríča Zuzku, krstným rodičom Zuzke Šebovej a pánovi indickému veľvyslancovi ako aj všetkým účastníkom tohto podujatia ďakujeme za podporu a pomoc pri výsadbe. " Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná" Mahátma GándhíOTVÁRACIA DOBA:


otvorené denne
od 9.00h do 19.00h
posledný vstup o 18.00h