Zookontakt - Novinky
02.01.2018

Želáme Vám dobrý štart do Nového roku a deťom pekný prázdninový deň ☺

OTVÁRACIA DOBA:na objednávku
denne od 9.00h do 17.00h
vstup každú celú hodinu