Zookontakt - Novinky
08.12.2017

Aj Vy ešte vyjedáte pochúťky z Mikulášskeho balíčka? ☺

OTVÁRACIA DOBA:


otvárame 1. júna 2019

otvorené denne
od 9.00h do 18.00h
posledný vstup o 17.00h