Zookontakt - Novinky
09.06.2016

KUBKO V NOVOM VÝBEHU

Náš Kubko už môže prijímať návštevníkov vo svojom novom veľkom výbehu☺

OTVÁRACIA DOBA:na objednávku
denne od 9.00h do 15.00h
vstup každú celú hodinu