Zookontakt - Novinky
19.07.2017

Motýlia záhrada je otvorená denne od 9.00h do 19.00h do 17.9.2017 ☺

OTVÁRACIA DOBA:na objednávku
denne od 9.00h do 17.00h
vstup každú celú hodinu