Zookontakt - Môžete nám pomôcť

Milí priatelia,

príchod mláďat na svet je krásnou udalosťou, bohužiaľ ich prežitie a dospievanie nesie so sebou mnohé riziká a problémy. Väčšina mláďat v prírode sa nedožije prvého roka.

Aj pri zvieratách, chovaných v starostlivosti človeka dochádza často k situácii, že sa matka o mláďatá nestará, majú vážne zdravotné problémy, alebo dôjde k ich zraneniu. V takýchto prípadoch je prežitie mláďat bez asistencie človeka nemožné.

Aby aj takéto mláďatá dostali šancu prežiť, založili sme

Občianske združenie ZOOKONTAKT Baby Station.

Kolektív vzdelaných a skúsených ošetrovateľov za asistencie skupiny veterinárnych lekárov zabezpečuje hendikepovaným mláďatám 24-hodinovú starostlivosť v našej záchrannej stanici a snaží sa za použitia moderných zariadení a špeciálnych krmív zvýšiť čo najviac ich šancu na prežitie. Každý zachránený život je obrovským zadosťučinením a dáva zmysel tomu, čo robíme. Naším cieľom je nielen ich prežitie, ale aj ďalší plnohodnotný život a začlenenie sa do čo najprirodzenejšieho biologického života.

Ak sa rozhodnete podporiť nás v našej činnosti a prispieť darom alebo dobrovoľným príspevkom na účet nášho Občianskeho združenia, Vaše prostriedky budú využité na prevádzkovanie záchrannej stanice, vybudovanie veterinárnej kliniky, špecializovanej na veterinárnu starostlivosť o opustené a hendikepované mláďatá a prevádzkovanie zariadenia pre trvalé umiestnenie zachránených zvierat.

Podporiť nás môžete:

Vašu podporu si veľmi vážime a aj v mene zvierat Vám ďakujeme!


OTVÁRACIA DOBA:


otvorené denne
od 9.00h do 16.00h
posledný vstup o 15.00h